Kada su mediji u pitanju, Balkan je uvijek bio neiscrpna tema za  regionalne , ali i za svjetske medije, jer ovdje uvijek postoje neke političke, međunacionalne, religijske tenzije, koje su uvijek na ivici ekscesa ili sukoba, pa stoga nije za džabe ova regija prozvana ”buretom baruta”. Ovih dana se u američkim medijima raspravljalo na jednu temu, a u pitanju je odnos između Srbije i Kosova.

Jedan američki ekonomista i analitičar je objasnio da je po njemu najbolje rješenje za taj dio Balkana, kada bi se moglo napraviti da dođe do neke razmjene teritorije, te da on smatra da bi to smanjilo i probleme na Balkanu. Pa je tako naveo da je Kosovo još prije deset godina proglasilo nezavisnost i da je politika Kosova sve više usmjerena ka spajanju sa Albanijom, prvo na ekonomskoj osnovi, a nakon toga, ako bude moguće i da se teritorijalno spoje, što svakako ne odgovara Srbima koji su ostali na Kosovu i koji bukvalno žive u enklavama

Ovaj stručnjak navodi i primjer Republike Srpske, entiteta u BiH čija je politika isto tako da se  spoji na sve načine sa Srbijom, pa je po njemu najjednostavnije rješenje razmjena teritorija, po kojoj bi i BiH dobila dio Srbije, odnosno Sandžak, u kojem je većinom muslimansko stanovništvo. Naravno da se tu dosta pita i BiH, koja baš i nije za takvu razmjenu teritorija,a  svaka nova vrsta odvajanja može da dovede do još jednoga krvavoga sukoba. Zato mnogi analitičari smatraju da će ova vrsta tenzija potrajati još neko vrijeme, ali ako se ubrzo ne nađe neko pravo rješenje za Kosovo koje će zadovoljavati sve strane, može doći do još većih problema.