Baba Vanga je po mnogima najpoznatija proročica ikada.Prema njenim riječima, smak svijeta će da uslijedi nakon što ljudi odluče da pređu granicu svemira. Neke kazivanbja kažu da je Baba Vanga u nekim svojim proročanstvima uspjela da vidi kako će izgeldati svijet sve do 5079. godine, a tada je predvidjela i kraj svijeta, a to bi trebalo da se desi kada ljudi krenu da osvajaju svemir te kada se otisnu u njega, a mnoge su priča da je Baba Vanga predvidjela pad Hitlera i Staljina, smrt princeze Dajane, pa čak i svoju sopstvenu smrt

Ovo su samo neka od proročanstava Babe Vange za koje se zna, a koje je prorekla u bližoj prošlosti i u budućnosti, pa je tako 2014. godine Vanga je prorekla patnju čovječanstva od gnojnih čireva, i drugih bolesti koje su uzrokovane hemijskim oružjem. Za 2020 godinu je rekla da će Europa biti pa skoro bez ljudi na ulicama, nenastanjena, a po ovoj izolaciji,  izgleda da nije bila u krivu. Za tri godine je predvidjela da će se orbita planete Zemlje promijeniti, dok je za 2025 najavila da će Europa biti još više nenaseljena. U 2028. godini je najavila let ljudi ka Veneri, i potragu za novim izvorom energije, dok je u 2033. godini najavila podizanje nivoa okeana, te veliko otapanje leda na polovima

2043. godine, Vanga je rekla da će Europom vladati muslimani, a u 2046 će se početi uzgajati ljudski organi, da bi prema nekim kazivanjima ona rekla da će Rim 2066. godine biti muslimanski i da će Amerika u toj godini prvi puta koristiti klimatsko oružje zbog kojeg će doći do velikoga zahlađenja, a za komunizam je rekla da će se vratiti 2076. godine

 

Preporučeno