Prošle jeseni, žena sa prebivalištem u Beogradu doživela je razoran gubitak kada je njen supružnik neočekivano preminuo od srčanog udara. Porodična tragedija je dobila zapanjujući preokret kada se otkrilo da je njen muž bio u tajnoj vezi sa drugom ženom dok je još bio u braku s njom. Ova žena se sada naziva njegovom ljubavnicom. Porodica je dodatno zatečena saznanjem da je suprug zakonski priznao dete koje ima sa ljubavnicom, prenose “Novosti”.

Smrt njenog supružnika ostavila je njegovu suprugu da se bori sa dubokom tugom i mnoštvom nepredviđenih prepreka. Uprkos tome, donela je odluku da podnese zahtev Fondu PIO (Fond PIO) za porodičnu penziju usredsređenu na dvoje izdržavane dece koju je delila sa pokojnim suprugom, samo nekoliko meseci nakon njegove smrti. Nažalost, kada je ova priča ispričana, supružnik još nije dobio presudu o svojoj penziji od PIO fonda. Ipak, u međuvremenu je otkrila nešto što ju je potreslo do srži – otkrila je da ljubavnik njenog partnera već prima porodičnu penziju za njeno potomstvo, što je legitimisao pokojni suprug.

Tokom zbunjujućeg i emocionalno teškog vremena, supruga je zatražila pomoć od PIO fonda kako bi razjasnila situaciju. Željela je razumjeti zašto je partneru njenog supruga dozvoljen pristup porodičnoj penziji, dok je njen vlastiti zahtjev i dalje ostao bez odgovora. Fond PIO je iznio svoje viđenje ovog pitanja, pozivajući se na zakonske odredbe koje nalažu da žena ne može osporiti dodjelu penzije za dijete ljubavnice ako nije znala za vanbračnu vezu tokom njihovog zajedničkog života. Ovo pravo se daje na osnovu određenih zakonskih parametara, bez obzira na legitimitet djeteta, pod uslovom da su ispunjeni određeni preduslovi.

Priča služi kao živopisan primjer kako život može brzo postati zamršen i težak nakon neočekivane tragedije. Ne samo da se porodica mora nositi sa tugom zbog gubitka voljenog muža i oca, već je opterećena i komplikovanim i često zamršenim procesima birokratije i sudskih postupaka, koji ponekad mogu izgledati nepravedni i nepremostivi. U Srbiji, pravo na porodičnu penziju nije ograničeno isključivo na supružnike. Pod određenim okolnostima, ovo pravo može ostvariti i vanbračni partner. Da bi bio podoban, vanbračni partner mora biti u vezi sa preminulim najmanje tri godine ili imati dijete s njim. Međutim, ovo pravo se ne dodjeljuje automatski. Umjesto toga, na zahtjev vanbračnog partnera pokreće se vanparnični postupak radi provjere postojanja partnerstva. Uz zahtjev za penziju mora se dostaviti i pravosnažna sudska odluka kojom se potvrđuje postojanje ortačkog društva.

Osim supružnika i vanbračnog partnera, penziju mogu naslijediti i drugi članovi porodice umrlog ako ispunjavaju određene kriterijume. Preminuli član porodice mora imati najmanje pet godina staža osiguranja, ispunjavati određene uslove ili je već bio korisnik penzije. Pod ovim okolnostima, ostali članovi porodice mogu ostvariti svoje pravo da traže penziju. Prema rečima advokata Vladana Jevtića, nije moguće da dete rođeno van braka ili iz zakonitog braka dobije porodičnu penziju pre ostavinske rasprave. Osim toga, Fond PIO nije u mogućnosti da nikome od nasljednika dodijeli porodičnu penziju dok se ne donese konačna ostavinska odluka.

Prema njegovom iskazu, udovica ima pravo na porodičnu penziju od navršene 53 godine života. To važi i ako je udovica nesposobna za rad zbog smrti korisnika ili osiguranika ili u roku od godinu dana od njihove smrti. Osim toga, ako udovica ima djecu iz prethodne veze koja takođe imaju pravo na porodičnu penziju i ako udovica ispunjava roditeljske obaveze, ona ima pravo na penziju. U slučaju da su zakonski nasljednici neosnovano lišeni prava, dopunske ostavinske odluke mogu tražiti preko suda i javnog bilježnika, posebno kada je osnovna već donesena.

Preporučeno