Sve knjige koje pričaju o tome , kako žene nemaju nikakvu vezu sa biološkim činjenicama te o društvenim I ljepšoj polovini čovječanstva. Naime odavno je pitanje zbog čega žene zapravo žive duže od muškaraca do između 2 do 10 godina u prosjeku. Ovdje je lista nekih kontroverznih činjenica o ženama.

 

1 One vide više boja .

Sigurno ste primjetile da žene mogu da daju tačnu boju kad su neke stvari u pitanju jer one vide do 20 % više razlika u nijansama boja.

 

2 Štikle su prvo bile namjena za muškarce.

Davnih 1600 tih godina su štikle uvedene kao modni detalj jer su imitirale muškarce koji su prvo nosili štikle kao znak muževnosti.

3 Ne opjevani su pronalazači .

1903 godine Meri Anderson je izmislila vjetrobranska stakla a još je veliki borj žena koje su izmislile pelene za jedno kratnu potrebu te papirne kese I dosta toga.

 

4 Čitanje lica.

Žene su poznate po tome da bolje čitaju lica osoba te gestove glasa .