Na svom vjenčanju on je imao želju da njegova majka sjedi za njihovim stolom, dok to mlada I nije baš željela. Pa mu je u jednom trenutku rekla, šta ova stara baba radi za našim stolom, neka ustane I sjedne za drugi sto ili je izbaci.

 

On joj je samo odgovorio, ovo nije nikakva stara baba, ova žena je moja majka, pa ustao I krenuo po mikrofon. Svi gosti koji su bili taj dan prisutni, čuli su ga kada je rekao: Svi koji žele da kupe moju majku neka se jave I da mi ponudite cijenu, pošto moja supruga je ne voli.

Svaki gost je bio zaprepašten kada je čuo sina šta govori za svoju majku, jer nikome nije bilo jesno šta zapravo radi. Polako je prišao svojoj majci I stavio je u svoje krilo, te je svima opet rekao, pa pošto vidim da niko ne želi moju majku, želim je ja.

 

Samo je uzeo za ruku I krenuo zajedno s njom prema vratima, dok je nevjeta ostala u Sali sama sa gostima. Nakon nekoliko dana, na njegova vrata je došao čovjek, koji je bio upućen u sav događaj svadbe, te mu rekao: Evo ja ti dajem svoju kćer da je ženiš, jer ako paziš svoju majku, tako ćeš isto I da pažiš I moju kćer.