Pokušajte riješiti pitanje ko ima prednost na situaciji sa slike.

Koje od ovih vozila ima prednost na raskršću?

Kao što se može vidjeti na slici, na raskrsnici na kojoj nema semafora nalaze se kamion, automobil i autobus. Kamion treba da skrene lijevo, automobil desno dok autobus ide pravo.

Kojim će redoslijedom ići?

  • kamion, autobus, automobil
  • kamion, automobil, autobus
  • autobus, kamion, automobil
  • autobus, automobil, kamion
  • automobil, kamion, autobus
  • automobil, autobus, kamion

 

Rješenje

Ko ima prednost ovdje?

Tačan odgovor je pod brojem 2, kamion-automobil-autobus.

Preporučeno