Danas je novac svima bitan i jako značajan u životu, jer kako znamo, on je osnova života, koliko god neki to pokušali negirati. Da ne radimo i nemamo novca ne bi mogli da funckionišemo, a to je jedina istina.

Međutim, kada je pronalazak novca na ulici u pitanju, verujemo da ste do sada imali prilike da čujete neke stvari o tome. Da li znate šta vma aznači ako pronađete novac na ulici dok idet negde, sasvim slučajno? Ono što moramo da kažemo jeste da nije bino koliko je novca pronađeno, to mogu da budu male cifre sa kojima sebi možete da kupite npr žvaku, ali je bitno da taj novac uzmete i sačuvate u novčaniku. Nemojte ga trošii jer je to tako zvana nafaka koju ste pronašli. Mnogo je to lepo i zahvalite se Bogu jer ste bili vi koji ste pronašli, a mnogi dobro razmišljaju da li da uzmu novac pa samo prođu pored njega, što je velika greška.