Svaka žena mora voditi računa o svom zdravlju i zbog toga mora odlaziti na redovne preglede i kontrole kada su u pitanju grudi i intimni dijelovi tijela. Većina žena to radi ali ima i onih koje rijetko obavljaju takve preglede iako su svjesne da to moraju uraditi ali to su uglavnom žene iz ruralnih područja.

Žene većinom kada odlaze na takve kontrole su pod stresom jer se tamo ne osjećaju ugodno i ne mogu biti opuštene dok su tamo. Osim što moraju biti opuštene one trebaju znati kao da se ponašaju na tim pregledima kako nebi medicinsko osoblje dovele u neprijatnu situaciju.

To se prije svega misli na ličnu higijenu jer prije svakog pregleda treba se okupati  i te dijelove očistiti pred sam pregled.  Jedna je žena je prilikom pregleda podigla telefon i igrala igrice ali to je vrlo neprimjereno i nekulturno , jer se mobitel mora odložiti kad dođe liječnik.

Preporučeno