Nedi Ukraden je dugo vremena trebalo da sebi i drugim prizna ono kroz šta je ona prolazila. Smatra se da je ogroman broj žena u djetistvu imale neku vrsti seksualnog nasilja od svojih najbližih i to obično starijih muškaraca. Kroz život to nisu nikom smijele priznati jer ih je bilo sramota osuda okoline. Što je u potpunosti pogrešno jer to može stvoriti traume za cijeli život ako se sve potiskuje.

Uvijek ostaje bolna uspomena kad god se sjeti tih stvari, i onda se teže može upustiti u sekusalne odnose i uvijek je u nekoj vrsti grča. To je upravo ono što se desilo Nedi Ukraden. Jedno veće urednik poznatog magazina joj je ušao u sobu i počeo da je fizički iskorištava zbog čega se ona suprotstavila i rekla da nikad svoju karijeru neće graditi na takav način taman da je nikad ni ne bude imala. Držala je do svog dostojanstva i sve priznala, sebi i drugim.