Mi danas pišemo o nesvakidašnjoj situaciji koja se dogodila na šetalištu u centru Zlatibora, kada se u popodnevnim satima mogao da uoči popriličan broj ljudi koji su skupljali papirni novac koji je bio rastu po ulici. Međutim, te pare na ovu srpsku plannu nisu pale sa neba pa se iza svega ovoga krije nimalo prijatan povod.

“Devojka je u rukama nosila kutiju u kojoj se nalazio prikupljeni novac, pretpostavljam za jedno bolesno dete. Vetar je duvao tako jako da je kutiju skroz otvorio i novačnice su počele da lete svuda okolo. Prizor je zaista bio neverovatan, nije bilo nimalo prijatno to gledati kad znate čemu je novac namenjen”, rekao je ovako za RINU jedan od svedoka koji je bio gore, pa je dodao “Verujem da je devojci kojoj se to dogodilo bilo jako teško. Posle nekog vremena većina rasutih novačanica je vraćena, ali verovatno su neke nepovratno izgubljene, jer ih je vetar odneo dalje. Nadamo se da će se sada još više ljudi odazvati humanitarnoj akciji kako bi se nadomestili gubici”, rekao je očevidac.