Nakon istraživanja koje je sprovedeno došlo se do saznanja da kada osobe umru , u tom trenutku krv iz srca ne dolazi do mozga i tada mozak prestaje da obnavlja svoju funkciju. Tada se može reći da je neko službeno mrtav.

Um od preminule osobe i nejgova svijest još malo nastavljaju sa funkcijom, što znači da svaka osoba zna da  umire u bude joj veoma teško. Postoje dokazi da osoba koja je proglašena mrtvom čuje tu informaciju , kada je saopštavaju. Na osnovu ovoga snimao se jedan film u Holivudu kada se nakon smrti doživi neki novi život. Ali znastvenici upozoravaju da je stvarnost mnogo strašnija.

Ljudi koji umiru još uvijek su svejsni šta se dešava i nakon što im srce prestane raditi. Ljudi koji umiru svjesni su toga  i kad im srce prestane raditi. Oni koji dožive srčani udar a zatim dok ga oživljavaju na stolu može kasnije opisati šta s eu stavri sa njim dešavalo.