Da biste uspješno riješili zagonetku morali st ena osnovu logike da svim predmetima na slici date njihovu numerološku vrijednost. Gornji i prvi dio je jako zeznut ali se radi o broju stranu u geometrijskim objektima te vanjski dio hektagon u suštini ima šest strana dok unutrašnji pentagon ima 5, a kvadrat samim tim 4, što znači 6+5+4=15.

U prvom redu na slici sva tri objekta imaju po 15 rubova što je zbog 15+15+15=45.

U drugom redu se osam banana spojilo sa 15 rubova pa je to 23 a u trećem redu se 4 banane zbrajaju sa dva sata na kojima jasno piše 3 sata tako da je 4+3+3=10.

U posljednjem se redu tražilo rješenje i vaše mišljenje a ako sat pokazuje 2 i ako imamo dva puta po 3 banane te u sljedećem objektu se pojavljuje heksagon sa pentagonom unutra i u redu fali kvadrat, njegova numerološka vrijednost je 11.

Konačan odgovor bi bio da su 2+3+3 x 11, što znači 2+3+33=38.

Preporučeno