U današnjem članku malo govorimo o intimnom zdravlju jedne žene, koja je jako bitna u skoro svakom segmentu zdravlja. Odlazaak ginekologu je svakako pod broj 1, ali u posljednjih par godinaa, statistikaa im nikako ne ide u prilog, jer su žene zanemarile u potpunosti taj segment svoga zdravlja. 

Na Balkanu je danas itekako simptomatična stvar, jer imamo žene koje su posljednji puta rodile sa 40 godinma, a danas imaju preko 55 a nisu više nikada otišle ginekologu. To se jednostavno jako teško može promijeniti kod žena, jer vjeruju da one više nemaju šta da rade kod ginekologa. Ako tome dodamo i stvar da se polako ulazi i u menopauzu, onda je stvar i više nego jasna, da se bar jednom ode na redovan ginekološki pregled. 

Dosta muškaraca u šaali danas zna da kaže da je naajbolji posao ginekologa, ali kada se sve sabere i oduzme, da li je to stvarno sve tako? Ginekolozi su otvoreno prije par dana progovorili o tom problemu, i jednostavno taj posao nije nikako dobar niti toliko poželjan, jer kada vam kažu sa čime se sve znaju susresti u svome poslu, jednostavno vam ne bi bilo dobro. 

Na primjer žena koja ne dolazi na preglede redovno jer ima mjesečnicu? To nije nikako prihvatljivo, jer na taj način ugrožavaju svoje zdravlje. Također, poželjna je minimaalna doza higijena, dođe totalno neobrijana sa jako puno dlaka, ili jednostavno nije promijenila donji veš po par dana? Sada možete zamisliti sa ženskim iscjedcima, kakav je to miris kada se on mora približiti ženskom spolnom organu?

Preporučeno