Onno što moramo da kažemo jeste kako je stručnjak koji se godinama bavi poljoprivrednom otrkio jedan trik koji niko nije znao i na koji niko nije obraćao pažnju. Kroz sve ove goine Davor je posmatrao kako se bašta razvija i šta pozitivno a šta negativno utiče na plodove. Primetio je da se biljke istog roda ne trebaju saiti jedna do druge, kao što je naveo za primer krompir i paradajz.

Tako da ove biljke treba razvojiti jer imaju iste štetočine i mogu da obole od istih bolesti, a ukoliko su blizu, onda to prenose jedni na druge, deluju kao otrov jedni za druge i urod se smanji naravno. Također, on kaže da se zelena salata ne bi trebala saditi kod luka i brokule, jer uzima sebi sve što je jako zdravo iz zemje jako brzo, dok drugo navedeni uzimaju sve sporije i tako može da dođe do slabog uroda brokule ili luka zbog uticaja zelene salate. Tako je pored toga istakao da i sledeće bilje ne sadite jedne do drugih, luk i grašak, paprika i grah.