Svima je već jako dobro poznato da cigarete narušavaju čovjekovo zdravlje.

Ipak su se pojedini odsad vodili logikom da od 2 zla treba birati ono manje, pa su pušili tzv “Light cigarete” zbog manjeg procenta katrana u sebi.

Iako se u posljednjih 50 godina smatralo da je to manje štetno, sada su stručnjaci utvrdili da su upravo takve cigarete štetnije. Podsjećamo one imaju malu rupicu u sredini, koja sada kako je ustanovljeno omogućava pušaču da udiše veću količinu dima koja sadrži visoke nivoe hemikalija i toksina.