Danas u nastavku pišemo o Akiko Takoaka koji je istraživač sa Odeljenja za psihologiju na Univerzitetu u Tokiju, tokom godina istraživačkog rada koji je sproveo različite studije na psima koje su dale zanimljive rezultate i sve navode na isti zaključak. Svaki pas zna da je prevaren i u isti mah pamte ko im je to uradio, nakon čega gube poverenje u tu osobu.

Tako je prilikom jednog od ovih eksperimenata, volontar koji je učestvovao u studiji je pokazao činiju sa hrnaom nekolicini pasa ispitnika, dk je druga osoba “poslužila” činiju koja je bila prazna, što psi nisu mogli da vide, sve dok joj se ne približe. Također, isto je zatim ponovljeno nekoliko puta, a rezultat je bio izuzetno zanimljiv, psi su se sećali ko ih je prevario, pokazujući bes ili ravnodušnost prema njemu, dok su prema onima koji ih nisu prevarili pokazivali privrženost. Studija koju je sproveo Odsek za psihologiju Univerziteta Kjoto pokazala je da psi mogu da razumeju i kada je neko neprijatan prema njihovoj ljudskoj porodici i da se ponašaju u skladu sa tim. U ovom eksperimentu učestvovai su psi u pratnji svojih vlasnika i nekoliko volontera koje nisu poznavali.

Neki od tih volontera su psi u pratnji vlasnika i nekoliko volontera koje nisu poznavali. Neki od volontera su potom zamoljeni da se lepo ponašaju prema vlasniku psa u njegovom prisustvu, dok su drugi trebali da se ponašaju neprijatno i da viču na vlasnika uz pokazivanje agresivnih gestova. Ostatak teksta možete da pročitate na ovom linku ovde. 

Preporučeno