Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GI u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u petak je objavila jedan zadnji najtečaj za zapošljavanje medicinskih sestara i opštih i tehničara iz pedujatrije. Zainteresovani se mogu prijaviti do 4 oktobra. Iz Srbije godišnje ode oko 800 medicinskih sestara i 750 doktora iglavnom kardiologa, radiologa i anesteziologa.

Ovaj projekt Triple Win uglavnom pronalazi posao za medicinske sestre i tehničare. Godišnje zaposli oko 110 ljudi a u Njemačkoj se dosad zaposlilo oko 660 doktora. Plata u njemačkoj prije diplome iznosi 2.000 eura a nakon nostrifokacije 2.400 eura a iznos koji je manji od ovog navedenog poslodavci koji imaju ugovor ne smiju nuditi potencijalne zaposlenike.

Ovaj projekt radi s više od 200 poslodavaca iz cijele Njemačke i to je jedini projekt koji je na međudržavnoj razini. Triple Win radi samo s ljudima koji su završili  školu i imaju završenu  praksu. Kandidati koji prođu ne plaćaju nikakvu naknadu za posredovanje a sve troškove snose njemački poslodavci.