Advokat Zorana Marjanovića je uputio žalbu na Apelacioni sud u Beogradu , a odnosi se na to što je Zoran osuđen na 40 .godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marjanović . Advokati su zatražili da sudsko vijeće ovu presudu poništi i da njihovog klijent oslobode ili da vrate suđenje Višem sudu na ponovni postupak.

 

 

Prema riječima advokata presuda koja je donesena je kontradiktorna i nelogična , pa prema njihovom branjeniku je uinjena nepravda , jer ne postoje ključni , a ni neposredni dokazi koji bi ukazivali na njegovu krivicu. Advokat Veljko Delibašić je rekao da se u presudi nije vrijednovalo vještačenje sudskog vještaka , koji je rekao da bi se u slučaju da je usmrtio suprugu na odjeći okrivljenog moralo nalaziti tragova rvi , a uz to ako je bio u kanalu dok je ubijao Jelenu , morao je biti mokar , a to prolaznici sa kojima je on razgovarao nisu primjetili to na njemu.

 

 

Po mišljenju advokata i izjave svjedoka koji su vidjeli Jelenu i Zorana na nasipu kontradiktorne su jer su pomiješali njihovu garderobu pri opisivanju iste . Drugi Zoranov advokat Aleksandar Zarić je rekao da je u obzir uzet i ključan svjedok kako su oni nazvai ženu koja je dala svoju izjavu ovjerenu kod notara , i kada je došla u policiju da prijavi da je tog dana na nasipu pratio muškarac u crnoj jakni i na motoru , a koji nevjerovatno liči na ubijenu pjevačicu da su i sami policajci bili šokirani kada su vidjeli.Advokati smatraju da je taj muškarac usmrtio Jelenu , jer se ispod njenih noktiju i na patici pronađeni DNK nekog nepozatog muškarca.

 

 

Preporučeno