Nakon velikog zemljotresa koji je pogodio Albaniju spasilačke ekipe su se našle na terenu. Kada su došli do jedne kuće koja je bila porušena, kroz pukotine vidjeli su mrtvo tijelo mlade žene.

Njeno tijelo je bilo u čudnom položaju je je klečala na koljenima  kao da se moli. Vođa tima pružio je ruku kroz uski prolaz kako bi došao do tijela nadajući se da je žena živa. Kada su vidjela da je preminula krenuli su dalje u spašavanje živih. Ali vođa je nešto opet vuklo da se vrati nazad do ruševine gdje su našli mrtvu ženu. Kleknuo je na koljena i rukom tražio ispod tijela žene i najednom povikao ,,evo dijeta,,.

U pomoć su mu priskočili i ostali članovi tima koji su sklonili uništene predmete oko tijela nesretne žene. Ispod njenog tijela bila je tromjesečna beba zamotana u ćebence. Žena je napravila zaklon od svog tijela da zaštiti svog sina. Mali dječak je i dalje mirno spavao kada ga je spasilački tim uzeo.