Posle tragičnih događaja koji su se odigrali u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru 3. maja, vladala je velika konfuzija i neizvjesnost u pravnoj zajednici. Vanja Bajović, ugledni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, iznijela je svoja razmišljanja o tome sa čime bi se 13- godišnji nasilnik mogao suočiti u narednim danima, nedeljama i mjesecima. S obzirom na težinu zločina, vjerovatno je da će dječak biti podvrgnut dugotrajnom i složenom pravnom procesu, s nizom mogućih ishoda u zavisnosti od okolnosti u vezi pucnjave.

Bajović je istakao važnost pravilnog procesa i potrebu za pravičnim i nepristrasnim suđenjem, a istovremeno je priznao i emocionalni danak koji ovakva tragedija može uzeti za sve učesnike. Na kraju, ostaje da se vidi šta budućnost donosi mladom počiniocu i zajednici u cjelini, ali jedno je sigurno: ovaj incident je ostavio trajan utjecaj i zahtijevat će kontinuirani napor svih dionika kako bi se osiguralo da pravda bude zadovoljena te da se slične tragedije mogu spriječiti u budućnosti.

Pojava tragedije i zločina ostavila je u nedoumici i zbunjenosti ne samo širu javnost, već i pravnu zajednicu. Naše društvo je bilo nespremno za ovakav događaj i mnogi su se pitali šta bi trebalo da budu sledeći koraci. Osoba odgovorna za krivično djelo je bila maloljetna i stoga nije mogla biti predmet krivičnog postupka. Počinilac je navodno testirao granice svoje krivične odgovornosti, kako se navodi u medijskim izvještajima, dodajući konfuziju i složenost situacije, smatra Bajović.

Govornik je naveo da je opštepoznato da je za svaki medicinski zahvat koji se radi na djetetu neophodna saglasnost roditelja. Međutim, teška situacija nastaje kada se razmatra da li je za prijem djeteta u psihijatrijsku ustanovu potrebna saglasnost roditelja. Jedina zakonska potpora ovoj odluci nalazi se u zakonima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu osoba sa mentalnim bolestima, smatra govornik.

Preporučeno