Ljudi koji su celi život proveli naa radu u inostranstvu, jedva čekaju svoje posledenje radne dane, i kada će dobiti prvu penziju pa da se vrate na rodnu grudu. Tada jednostavno žele da uživaju u mirnim danima, da imaju neki hobi, da opuste telo od stresa, ali opet isto tako imamo ljude koji se vrate i jednostavno ne mogu bez akcije. 

Toliko dugo su radili da jednostavno moraju i dalje biti u pogonu, tako da ulažu u neke biznise za koje smatraju da imaju smisla, a ponekad se te ideje čine jako neobične običnim ljudima na ovim prostorima, a kada ideja “proradi”, svi kažu, pa kako se jaa nisam setio ovoga? Tako je čovek iz okoline Kragujevca koji je zaradio celu penziju u Švajcarskoj vrati se na svoje ognjište, i napravio hotel za kokoške? 

Ljudi su ga gledali u neverici, ali kada su videli da ima posla, svi su zažalili zašto se toga pre nisu setili? Mi danas govorimo o još jednom čoveku koji je sa svojom idejom privukao i RTS koji je došao na njegov posed i prikazao celoj Srbiji njegovu ideju. Njegovo ime je Ratko Sekulić, on se vratio u okolinu Bajine Bašte gde je kupio skoro 60 hektara šume i na nju je posejao jelu, orah, kestenje i smreku. 

Ono što mu ide jako dobro jeste orah, kojeg je posadio oko 20.000 mladica, tako da prve proizvode očekuje za nekih par godina. Kaže da je celu ideju napravio da bi imao šta d aostavi svojim naslednicima. Vaša mišljenja o ovome?

Preporučeno