Portal zenaportal.info je 21.07 objavio članak u kojem je stojalo da je Beogradom zavladao virus Zapadnog Nila, a cijela situacija se dešavala još 2019 godine kada je ova vijest i bila aktuelna u pojedinim medijima. I u samom naslovu je stojalo da smrt zakucala na vrata Srbije, kao i  to da će ljudi padati kao pokošeni što nije istina. 

Raskrinkavanje.ba je detaljnom analizom utvrdilo da se ovdje radilo o manipulisanju informacijama i da su se stare informaacije iz 2019 godine, predstavile kao aktualne. Na osnovu cijele njihove analize, portal zenaportal.info je izmijenio sam naslov, kao i sadržaj samog teksta koji bi čitaoca moglo navesti na pogrešne zaaključke. 

Također, dramatična prognoza da će ljudi padati kao pokošeni iz 2019 godine se nije ostvarila, o čemu je pisao fake news tragač u analizi koja je objavljena 3 oktobra 2019 godine. 

Groznica Zapadnog Nila je infektivno oboljenje iz grupe zoonoza, koje se na ljude i životinje prenosi ubodom zaraženog komarca. Virus je prvi puta izolovan 1937 godine u slivu zapadnog Nila odakle se dalje i proširio.

Raskrinkavanje.ba je također došlo do informacije da u vrijeme kad su objavljeni analizirani članci iz ove godine, u Srbiji jeste bio detektovan virus Zapadnog Nila kod komaraca, ali ne i kod ljudi. U samom tekstu se nisu navodile vremenske odrednice, što se može tumačiti kao manipulisanje činjenicama.

Preporučeno