Najosjetljivija kategorija društva u našem drušvu su djeca kojima treba zaštita i najveća podrška. Zbog toga djeca trebaju da budu prioritet i trebaju posebnu pažnju. Pojavom društvenih mreža i eskalacija Youtube kanala pojavljuju se novi izazovi za djecu i to postaje za njih jedan veliki trend.

Ako u tome nebi učestvovali ispašće ovca u svom društvu a to najmanje žele. Jedan dječak iz Niša sa modricama na rukama i leđima došao je kući sa proslave rođendana od svog prijatelja. Majka kada je vidjela dijete u modricama počela ga ispitivati i saznala da su povrede nastala od novog izazova zvanog Cimka. Ova igra počinje tako  da dijete stoji u sredini nepomično s drugima oko sebe.

Svi igrači oko njega malim udarcem udaraju dijete u razne dijelove tijela a pobjednik je onaj koji ne cikne tokom mučenja. Majka od dječaka Dragana Janković  medijima je poslala fotografiju sina sa ogromnim modricama koje je zadobio prilikom igre.

Preporučeno