Svima je jasno u kom pravcu ide ovo vrijeme te da nešto što je brije bilo nemoralno i nenormalno sada postaje svakodnevnica. Niko nije mogao ni sumnjati da će se ovakve stvari dešavati ali izgleda da se sada gube moralne vrijednosti u svemu. Za to najviše treba kriviti odgoj roditelja jer veliki broj sadržaja nemoralnih koji nam se serviraju mogu samo navesti na zlo i nas i našu djecu.

Koliko smo zaista izloženi tom pritisku koji nam u svijest stavlja nešto što nije normalno ali da ga posmatramo kao sasvim običnu stvar. Nekada su ljubav i moral i poštenje bili oličenje mladih ljudi iako su znali s vremena na vrijeme da se opuste. Ali ove stvari već pomalo prelaze sve granice.

Pazite kako se ponašate prema svojoj djeci šta im dajete da gledaju da u suprotnom ne bi završili kao ovi tinejdžeri.