Mnogi ljudi misle da je ovo bolest koja napada samo starije u čemu mnogo griješe. Ovo su stvari koje se dešavaju i mlađim ljudima a u zadnje vrijeme sve češće i češće. Neki od simptoma mogu se pojaviti i prije 45 godine pogotovo kod žena koje su u klimaksu.

Neki od znakova su: Slabljenje ekstremiteta prvenstveno mišićne snage u udovima i otežano pomijeranje. Ponekada to može biti samo jedna strana a ponekad su to obje strane tijela. Mogu biti udružene sa bolom i otežanom funkcijom tog dijela tijela.

Zapetljavanje jezika tokom govora je jedan veoma siguran znak da se u vašem mozgu nešto dešava. To su običnostvari tipa da se ne možete sjetit neke riječi ili imena. Kada želite sipričati događaj često mucate i zaboravite tok koji priča ima.

Vrtoglavice i glavobolje mogu biti upozorenje da se nešto sprema te da budete oprezni. Uradite nalaze i vidite koliko je vaš mozak zapravo očuvan.