I ovaj dan započinjemo sa novostima koje su povezane sa crnom hronikom, koja je tu prisutna svaki dan, pa tako nema dana, a da mi ne pročitamo da se negdje u svijetu ili kod nas desila neka tragedija. Inače, ovih dana glavna vijest jeste odluka ruskog predsjednika, Vladimira Putina, koji je u svojoj državi naredio opštu mobilizaciju, i samim tim pokrenuta su mnoga pitanja, a sve je veći broj ljudi koji napuštaju Rusiju.

Međutim, vijest koju vam danas donosimo nam dolazi iz Srbije, a kako ste i sami mogli da zaključite riječ je o jednom vozaču autobusa koji se ub io naočigled putnika koji su bili na autobuskoj stanici, i koji su u nevjerici gledali kako se on ubada po cijelom tijelu. Vozač je iz jednog sela kod Zaječara, a cijela ova drama počela je negdje oko 15 sati, a jedan od očevidaca je rekao: “Videli smo da je sredovečni čovek ušao u autobus. Zatvorio je vrata za sobom, a onda iznenada izvukao n ož i počeo sebe da ubada po celom telu. K*v je počela da lipti. Odmah smo pozvali policiju”, a onda su dodali:

“Nekoliko policajca je prišlo autobusu i počeli su da mu govore da otvori vrata. On je već bio k*vav, i vikao im je da se sklone jer će sebi pr erezati vrat. Iz stomaka mu je išla k*v. Policija se malo udaljila i pozvala pregovarački tim. Oni su brzo stigli, prišli autobusu, i kroz zatvorena vrata počeli da vikom razgovaraju sa vozačem da bi ih čuo. Govorili su mu da to ne čini, da svaki problem ima rešenje. Pregovori su trajali skoro dva sata”. Ostatak teksta pročitajte ovde.