Arheologija je jedna od modernih nauka koja ima velike veze sa historijom čovječanstva i koja je veoma poznata, a oni koji se bave sa ovim poslom se trude da pronađu i iskopaju nešto što ranije nije bilo otkriveno, i to je za njih nešto neprocjenljivo. Isto tako ta neka nova otkrića mogu dosta da utiču na naše poimanje svijeta u kojem danas živimo i njegove prošlosti.

Kada je u pitanju naš region, možemo da kažemo da obilujemo sa dosta zanimljivim otkrićima koji pričaju šaroliku i kompleksnu priču naših jugoslovenskih predaka. Tako ćemo da pišemo o tome kako su nedavno radnici u Srbiji sasvim sličajno otkrili nešto veoma zanimljivo, ali i pomalo stravično. Granična policija nije mogla ni da pretpostavi de se nedaleko od njihovog radnog mjesta nalazi jedan veoma zanimljiv arheološki pronalazak, kojo je radnike koji su ga otkrili prvo zaprepastio, i koji su oni kasnije stručno i identifikovali.

Oni su tu kopali jer su trebali da prošire granice, a onda su vidjeli ljudske kosti, za koje se ispostavilo da datiraju još iz stednjeg vijeka, a ono što je zastrašujuće jeste to da se radilo o dječijim kostima, a to je ustvari bio tip starinskog groblja koje se inače zove nekropola. Posmrtni ostaci su pripadali djeci od deset do dvanaest godina i prebačene su zajedno sa ostacima nekropole u Muzej Prijepolje kako bi stručnjaci mogli vještačiti i saznati o čemu se zapravo tu radi.