Danas pišemo o prodavnicama koje nose naziv Second Hand, a možemo reći kako ljudi žive u jednoj velikoj zabludi. Svi smo mi svesni da se ta roba proodaje sa greškom ili je stara roba, koja se uvozi iz vana i u da u ovakvom radnjmaa postoji samo po jedan komad, jako je retko da neke odeće možete da nađete dva ista.

Tako je jedna vlasnica ovakve radnje progovorila da se u njoj dešava što mnogi ne mogu ni da sanjanjau. Ona kaže da ljudi žive sa uverenjem da u ovakvim radnjama kupuju samo oni koji nemaju novca, a tačnije koji su siromašniji ali to nije istina. Također, ona je dodala da joj tu ulaze žene sa markiranom odećom na sebi, one koje imaj baš previše novca, jer one znaju da tu mogu da pronađu jako jeftine stvari koje su orginalne. Neko ko ne gleda marke i ne zna za koliko malo može da kupi orginal košulju, pa i ne ulai onda u ovakve radnje, dok oni koji nose markirano znaju.

Preporučeno