Kako ste i sami mogli da zaključite u nastavku današnjeg članka se bavimo sa zmijama, a znamo da ova tema i nije baš svima omiljena. Bilo koje priče koje su vezane sa zmijama ljudima nekako tjeraju strah u kosti, jer i sama pomisao da imate blizak susret sa ovim hladnokrvnim gmizavcem vam ledi krv u žilama. Znamo da na svijetu postoji mnogo vrsta zmija, posebno onih otrovnih, a čiji otrov je toliko jak da može da usmrti čovjeka za svega par minuta. Na svu sreću naše područje nije poznato po mnogo zmija otrovnica, imamo ih tek nekoliko i vrlo lako ih možemo prepoznati. Ljetno vrijeme, je svakako period kada se one najviše pojavljuju, pa tako u ovom periodu imamo i mnogo priča koje nam stižu od mnogih ljudi, a koje se odnose na njihove susrete upravo sa zmijama.

Dakle danas se bavimo sa temom zmija, a također na ovu temu govorio je i čuveni hvatač zmija, Vladica Stanković, koji je odlučio da sve upozori na to da nakon kišnih dana dolazi do pojave vodenih zmija koje nisu otrovne, ali ono što je veoma bitno jeste da one nisu ni u potpunosti bezopasne, pa je tako Vladica na samom početku rekao sljedeće: “Bunarski prostor je bio u pitanju baš gde su im pumpe, zmije su se uvukle i oni nisu smeli da prilaze jer nisu znali koje vrste zmija su u pitanju. To su bili veliki primerci vodenih neotrovnih zmija belouške i ribarice”, rekao je on, pa je dodao i to da su češći mali primjerci vodenih zmija koje ispuštaju jako neprijatan miris, i koje šište, a to je ustvari njihov odbrambeni sistem.

“Belouške zmije i ribarice se mogu naći na čitavoj teritoriji Srbije, od Vojvodine pa naniže. Ove zmije će uskoro da se presvlače, pokazatelj su bele oči, a kožu menjaju jednom godišnje. Najčešće se nalaze kod bunara gde su veće vlage, u blizini reka, u šahtama. One traže mesta gde ima vode”, a onda je dodao: “Zmije koje nisu otrovne su stepski i eskulapov smuk, smukulja, belouška, ribarica i četvoroprugasti smuk. Ljudi u neznanju mnogo puta mešaju vodene zmije sa otrovnim zmijama jer šare mogu biti slične. Najveći neprijatelj i problem je neznanje i strah. Nema dovoljno edukacija koje bi upoznale ljude sa materijom. Kada imate znanje, strah se gubi”. Ostatak teksta pročitajte ovde.