Ono što moramo da kažemo jeste kako je bilo jako teško da se naviknem kada se udala, moja svekrva i sekar žive dole, a sprat niže, a ja sam mislila da oni nikako neće moći da se naviklnu na mene, ali ja imam veliki problem, ja ne m,ogu da se naviknem na njih. Moram da dodam da mi imamo gore kupatilo u koje je svekar navikao da ide, a od kako sam se ja uselila nije došao, što je normalno, jer kako da dolazi, mi tu živimo. Jednu noć sam čula kako nešto lupa, ustala sam usred noći i došla do kupatila, tamo sam doživela šok, nisam mogla da verujemo da moj svekar može biti tako pokvaren, ma fuj.

Došao mi je gore u naše kupatilo, bilo mu je krivo što ne može više gore da dolazi i po dasci od šolje počeo da piša, možete li zamisliti?”, ovako se požalila anonimno ova žena.